Körkort för alla!

Vi är ett mindre yrkesgymnasium med höga förväntningar på våra elever och oss själva.
Hos oss får du en riktig yrkesutbildning och ett startpaket för körkort vilket är viktigt för framtida anställning.

Välkommen till Väsby Yrkesgymnasium

Väsby Yrkesgymnasium är en skola med utbildning inom VVS- och Fastighet, El- och Energi samt Bygg- och Anläggning. Vi är en liten skola som präglas av yrkeslivet och har fokus på dig som enskild elev. Skolan är inte större än att vi alla som är på skolan lär känna varandra och tillsammans skapar en trygg och givande arbetsmiljö. Ambitionen är att Väsby Yrkesgymnasium ständigt ska öka sin kvalitet och ha eleverna i fokus så att de kan bli duktiga yrkesmän/kvinnor inom sina valda yrken.

Vi har lärlingsförlagd utbildning från årskurs 2 där halva tiden av utbildningen sker ute på företag som skolan samarbetar med. Detta för att eleverna på skolan tidigt ska få en verklighetsanknuten skoltid och förberedas på ett bra sätt för ett framtida yrkesliv inom de branscher de studerar.