Elever sitter och studerar

Körkort för alla!

Vi är ett mindre yrkesgymnasium med höga förväntningar på våra elever och oss själva.
Hos oss får du en riktig yrkesutbildning
och ett startpaket för körkort vilket är viktigt
för framtida anställning.

10 stycken körlektioner + Risk 1
Elever sitter och studerar

Körkort för alla!

Vi är ett mindre yrkesgymnasium med höga
förväntningar på våra elever och oss själva.
Hos oss får du en riktig yrkesutbildning och
ett startpaket för körkort vilket är viktigt för
framtida anställning.

10 stycken körlektioner + Risk 1

Välkommen till Väsby Yrkesgymnasium!

Vi är en mindre skola med ambition där 90% av eleverna våren 2021 gick ut med en fullständig gymnasieexamen. Vi har höga förväntningar på våra elever och oss själva och hos oss får du en grundläggande högskolebehörighet med dig – om du vill. Vi har hög lärartäthet och mindre undervisningsgrupper vilket gör att vi har större möjligheter att nå de mål du sätter för din utbildning. Det skapar arbetsro och ger förutsättningar för ett lärande som blir tillgängligt för alla.

Vi utbildar inom programmen: Bygg- och anläggning, El- och energi, Försäljning- och service samt VVS- och fastighet och från år 2 erbjuder vi gymnasial lärlingsutbildning vilket innebär att du utför mer än hälften av din utbildning ute på en arbetsplats. Detta eftersom vi vet att praktik varvat med teori ger dig de förutsättningar du behöver för att gå ut i anställning. Om du följer din utbildningsplan kommer du att få anställning efter dina studier hos oss och vi ger alla elever i åk 3 tillgång till ett körkortspaket eftersom vi vet att det ökar anställningsbarheten.