Bygg- och anläggningsprogrammet

Väsby Yrkesgymnasium tog över PEAB-skolans lokaler och verksamhet i Upplands Väsby för några år sedan och examinerar sedan dess cirka 10 elever per år på inriktningen Husbyggnad och/eller Mark- och anläggning. Vi tror att mindre undervisningsgrupper ger kvalitet och ökar måluppfyllelsen samt att lärnade blir tillgängligt för alla på ett sätt som ökar anställningsbarheten. Hos oss ska du gå om du vill gå på en av branschen rekommenderad utbildning som leder direkt ut i anställning.

PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad BAHUS
PROGRAM INRIKTNING PROGRAMKOD EXAMEN
Bygg- och anläggningsprogrammet Mark- och anläggning BAMAR